Schoolreglement

[100 jaar plus… ‘Heilige Familie’ in Lier] [Wij zijn een school … Ons eigen opvoedingsproject]
[Wie is wie] [SCHOOLREGEMENT] [INSCHRIJVINGEN]

Inhoud

1. inschrijvingen van nieuwe leerlingen en kleuters
2. afwezigheden
3. onderwijs aan huis
4. aanwezigheden
5. buitenschoolse kinderopvang
6. leerzorg
7. rapporten en oudercontact
8. organisatie van de leerlingengroepen
9. getuigschrift basisonderwijs
10. schoolverandering
11. welzijnsbeleid
12. leefregels
13. ongevallen en schoolverzekering
14. ouderlijk gezag
15. wet op de privacy
16. klachtenregeling
17. geldelijke en niet-geldelijke bijdrageregeling
18. orde- en tuchtmaatregelen

Homepagina | Contacteer ons | Privacy-beleid - (c) 2008 Basisschool Heilige Familie, Kesselsesteenweg 1 / Kriekenstraat 14, B-2500 LIER