[100 jaar plus… ‘Heilige Familie’ in Lier] [Ons eigen opvoedingsproject]
[Wie is wie] [SCHOOLREGEMENT] [INSCHRIJVINGEN]

100 jaar plus… ‘Heilige Familie’ in Lier

 

Zolang reeds bestaat onze school aan de Kesselsesteenweg 1. In 2009 mochten we immers het honderdjarig jubileum uitgebreid vieren. We zijn dus al een lange weg gegaan. Tot op vandaag zijn onze statige schoolgebouwen – onder de kerktoren – nog steeds een herinnering aan dat verre verleden. Gesticht door de parochie, onder de bezielende leiding van de toenmalige pastoor, met behulp van vrijgevige geldschieters, ontstonden honderd jaar geleden 2 parochiale basisscholen: een jongensschool (St.-Gummarus) en onze meisjesschool. Deze ontstaansgeschiedenis en de band met de parochie zie je nog steeds terug in het logo en de naam van onze school. Wat ons ook wel naambekendheid geeft in Lier en omstreken.

Wist je dat… onze leerlingen bij alle (buitenschoolse) sportactiviteiten vol trots een T-shirt dragen met dit logo, vergezeld van onze roepnaam ‘Fali’?

Het onderwijs werd toevertrouwd aan de Zusters van de Christelijke scholen van Vorselaar. Zij namen hun intrek in het klooster naast de school. Op hun initiatief ontstond later het kleuterschooltje ’t Kriekje in de Kriekenstraat - naast het rust- en verzorgingstehuis van de Zusters, ‘Huize Nazareth’ - midden in het groen, zeer rustig gelegen met veel speelruimte voor onze kleuters.

In 1980 werden de 2 parochiescholen (St.-Gummarus en Heilige Familie) samengebracht onder één naam: de gemengde GVB Heilige Familie. In 1995 werd de school door het plaatselijke comité overgedragen aan OCBA (Opvoeding en Cultuur Bisdom Antwerpen). Vanaf 1998 werden de katholieke scholen uit Lier verenigd onder éénzelfde inrichtende macht KOR - Lier (Katholiek Onderwijs Regio Lier). En in 2003 trad de basisschool toe tot de scholengemeenschap ‘De 3 Neten’.

Ondertussen hadden de zusters het klooster verlaten en mochten we van de parochie ook beschikken over een deel van die gebouwen. Er kwam ruimte vrij voor een eetzaal met een eigen keuken en een nieuw klaslokaal werd ingericht. De oude schoolgebouwen werden gerenoveerd en er kwam een nieuwbouw bij met klassen, een sanitair blok en een turnzaal.

Wist je dat… de voormalige kapel ons Lezeliertje werd?

Wij zijn best trots op onze ruime klaslokalen. We hebben veel oog voor de netheid van ons schoolgebouw en dat stralen we uit ook! Door de ligging van onze school aan de stadsrand en de drukke verbindingsweg met zijn vele invalswegen, zijn we vlot bereikbaar. Maar eens de schoolpoort achter je dicht is, merk je nog weinig van die drukte. Er zijn ouders die juist kiezen voor onze school omwille van die bereikbaarheid: omdat ze in de buurt werken of omdat de grootouders in de buurt wonen. Maar bovenal kiezen ouders voor onze school omwille van de goede naam die we hebben. Het onderwijs dat we bieden is een goede basis voor het secundair onderwijs. Uiteraard komen vooral de kinderen uit onze eigen buurt naar onze school. Ze zijn een afspiegeling van de multiculturele samenleving waarin we leven, uit verschillende sociale klassen. Maar ook kinderen van oud-leerlingen én leerkrachten die elders wonen, vinden de weg naar onze school. Hieruit blijkt hun vertrouwen in ‘hun’ (oude) school, waar we best trots op zijn.

Ook de buitenschoolse opvang – Kadee (ingericht door de stad Lier) – gelegen vlak naast de school, in de oude pastorie, wordt als zeer positief ervaren.

Wist je dat… we tijdens de schooluren dankbaar gebruik (mogen) maken van hun tuin?

We zijn blij dat we een enthousiaste groep ouders hebben waaruit een sterk geëngageerde ouderraad gegroeid is. De talrijke vrijwilligers steken echt de handen uit de mouwen bij vele projecten die onze kinderen ten goede komen. Ze zijn een welkome hulp bij allerhande activiteiten.

We werken goed samen met de scholen uit de scholengemeenschap ‘De 3 Neten’, de KOR-scholen, de secundaire scholen van Lier (SG J.B. David), de buitenschoolse opvang, de lokale gemeenschap, de rusthuizen, de jeugdbewegingen, het OCMW en de verschillende stadsdiensten. Lier biedt ons ook heel wat op cultureel vlak. Tot op vandaag is er nog steeds een goede band tussen school en parochie. Er is ook een intensieve samenwerking met de pedagogische begeleiding, het CLB en externe hulpverleners.

Ons leerkrachtenteam is heel ervaren en gedreven, met vele talenten. We zijn een stabiel team, met weinig verloop. Het is een combinatie van jong en oud, en met enkele ‘meesters’ in een overwegend vrouwelijke groep. Meerdere leerkrachten zijn oud-leerlingen en wonen in de buurt. (Be) geleid en aangestuurd door onze directeur vormen we één team dat elke dag opnieuw er samen voor gaat!

 

Homepagina | Contacteer ons | Privacy-beleid - (c) 2008 Basisschool Heilige Familie, Kesselsesteenweg 1 / Kriekenstraat 14, B-2500 LIER