Documenten :

afwezigheidsbriefjes lagere school
Inschrijvingsrooster buitenschoolse opvang Kriekenstraat (vanaf 1 september 2012)

Studietoelagen:

Sinds enkele schooljaren kunnen ook ouders van kleuters en lagere schoolkinderen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op schooltoelagen.
Het is belangrijk dat iedereen die hiervoor in aanmerking komt, een aanvraag indient. De nodige formulieren vindt u op :
www.studietoelagen.be

Homepagina | Contacteer ons | Privacy-beleid - (c) 2008 Basisschool Heilige Familie, Kesselsesteenweg 1 / Kriekenstraat 14, B-2500 LIER